Nama nama Nenek rasulullah dari pihak bapak beliau adalah sebagai berikut: Adapun nenek Rasulullah dari pihak ibunda adalah. Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘azhiimil ‘aliim Ya Rabb, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Laa ilaaha illallaah, subhaanal khaaliqil baari’, Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengawasi lagi maha memelihara Kisah Karomah Sahabat: Sa’ad bin Abi Waqash r.a. Kisah Karomah Sahabat: Utsman bin ‘Affan r.a. Kisah Karomah Sahabat: Ummu Syarik al-Dausiyah r.a. Kisah Karomah Sahabat: Zaid bin Kharijah al-Anshari. Kami juga mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dan kepada keluarga Beliau semoga kedamaian dan rahmat Allah bersama mereka. Kakek Rasulullah Abdul Muthalib memiliki anak sebanyak 19 orang anak. Ia adalah istri dari Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW. Terjemah dan Lirik Qasidah: Yaa Imamarrusli, E-Book Terjemah Kitab “Al-Hikam” dan Kitab “Minhajul Abidin”, CINTA: Taubat Hamba dan Sambutan Kasih Tuhan, Imam Mahdi AS: Khalifah, Mujaddid, Mujtahid, Pelajaran dalam Kitab Tanbihul Ghafilin – Abu Laits As Samarqandi, Cinta dan Doa Nabi Muhammad SAW kepada Ummatnya, Lirik, Terjemah Maulaya, Mawlaya (English Version) – Maher Zain, Silsilah Raja Demak Dan Pajang dari Sunan Ampel, Beruntungnya Orang Fakir -KELEBIHAN ORANG FAKIR- (Tanbihul Ghafilin), NAMIMAH (FITNAH-ADU DOMBA) (Tanbihul Ghafilin), SOMBONG DAN PELIT-KEDEKUT-KIKIR (Tanbihul Ghafilin), MENGABAIKAN DUNIA ATAU MENOLAKNYA (Tanbihul Ghafilin), MENIMBUN MAKANAN (AL IHTIKAR) UNTUK DIJUAL MAHAL (Tanbihul Ghafilin), RAKUS DAN PANJANG ANGAN-ANGAN (Tanbihul Ghafilin), JANGAN BANYAK TERTAWA (Tanbihul Ghafilin), SABAR DALAM MUSIBAH DAN KESEMPITAN (Tanbihul Ghafilin), SYURGA DAN PENGHUNINYA (Tanbihul Ghafilin), NERAKA DAN PENGHUNINYA (Tanbihul Ghafilin), DAHSYATNYA HARI KIAMAT (Tanbihul Ghafilin), KEDAHSYATAN SIKSAAN DI ALAM KUBUR (Tanbihul Ghafilin), Dahsyatnya Kematian (Tanbihul Ghafilin) – JILID 1 BAB Beratnya Maut Dan Kengeriannya, IKHLAS (Tanbihul Ghafilin) – JILID 1 BAB KEIKHLASAN, AMAR MA’RUF DAN NAHI MUNKAR (Tanbihul Ghafilin), GHIBAH (MENYEBUT KEJELEKAN ORANG) (Tanbihul Ghafilin), LARANGAN MINUM ARAK (Khamar) (Tanbihul Ghafilin), 4 Nabi Yang Masih Hidup (Nabi Khidr as, Nabi Ilyas as, Nabi ‘Isa as dan Nabi Idris a.s.), 20 Malaikat Penjaga Manusia, Siang dan Malam, Terjemah Kitab Qotrul Ghoits (Cahaya Iman), Syaikh An-Nawawi Al-Jawwi, Terjemah Kitab Ta’limul Muta’alim Thariqatta’allum, Kumpulan Wirid/Zikir, Tahlil, dan Do’a serta Fadhilahnya, Musibah Lahir dan Batin: Bencana dan Kematian Ulama, Biografi Imam Suyuthi: Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq Al-Khudhari (849-911 H), Biografi Imam Nawawi: Al-Imam Al-Hafizh Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarf An-Nawawi (631-676 H), Biografi Imam Ibnu Hajar Asqalani: Al-Imam Al-Hafizh Ahmad Bin Ali bin Hajar Al-’Asqalani (773 – 852 H), Biografi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy’ari (260-324 H), K.H. Mengenal Keluarga Nabi Muhammad SAW: Kakek, Nenek, Ayah, Ibu, Paman, Bibi, Istri, Anak, Ibu Susuan, Saudara Susuan. Laa ilaaha illallaah, subhaanal kabiiril akbar, Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha esa lagi maha mengalahkan Cucu pertama beliau, yaitu Muhsin bi Ali wafat saat masih didalam kandungan. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina wa nabiyyina wa maulaana Muhammad shallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam utusan Allaah. Berikut akan diuraikan secara lengkap keluarga Rasulullah Saw. Change ), You are commenting using your Facebook account. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang hidup kekal lagi mengurus ciptaannya Ada Nabi yang istri dan anaknya kafir. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha terdahulu Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil ‘izzati wal ‘azhamah Laa ilaaha illallaah, subhaanal burhaanis sulthaan Tahukah anda bahawa Nabi Muhammad SAW mempunyai lebih dari satu nama? Di awal lagu tersebut terdapat lirik dimana sedikit keluarga Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam disebutkan. Dengan mengetahui nama keluarganya kita juga bisa tahu latar belakang keluarga Nabi yang mulia. Jadi beliau ini adalah anak tiri Rasulullah. Laa ilaaha illallaah, subhaanar ra-uufirrahiim Rasulullah memiliki 7 anak dari pernikahannya dengan Siti Khadijah. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan ang maha bijaksana lagi maha terdahulu, Laa ilaaha illallaah, subhaanal qaadiris sattaar ——(doa khusus untuk para keluarga, para sahabat, dan semua yang pernah berjasa pada Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulaanaa Muhammad Shallaahu’alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam, semoga Allaah selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka). Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘azhiimil baaqii Kita juga akan tahu bahwa nasab keluarga Nabi semuanya baik dan terhormat. Laa ilaaha illallaah, subhaanal khaalishil mukhlish, Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha mengalahkan Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina ‘Iisaa AS ruh Allaah Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui lagi maha damai Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki ampunan lagi dimintai pertolongan Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki semua kerajaan, Laa ilaaha illallaah, subhaanal baari-il mushawwir Nama-nama istri nabi Muhammad SAW - Nabi Muhammad SAW adalah makhuk paling sempurna di dunia, makhluk paling bagus akhlak dan budi pekertinya, ialah utusan dan kekasih Allah SWT. Nama Gelaran Lain: Al-Amin, As-Saadiq, Rasul Allāh dan Abu al-Qasim . Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di kalangan para arwah hingga hari kemudian, serta kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan raja yang menjadi tujuan Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil ghufraanil haliim Laa ilaaha illallaah, subhaanar rahmaanis sattaar, Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui yang ghaib ? Arrahmaanirrahiim Nama Keluarga Nabi (Para Paman Nabi) Para paman Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dari pihak ayahnya sudah banyak kita kenal. Laa ilaaha illallaah, sayyidina wa nabiyyina wa maulaana muhammadur rasuulullaah shallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam, Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Aadam AS pilihan Allaah 05 Bagian Pertama: SIAPAKAH YANG DISEBUT “AHLUL-BAIT”? Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, sang ibu tercinta menyusul sang ayah ke pelukkan Allah SAW. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha besar Dalam sebaran itu, terlihat kalimat yang ditulis cetak berhuruf kapital yang isinya menghina Nabi Muhammad dan TNI-Polri. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fil-awwaliin. Laa ilaaha illallaah, subhaanas samii-‘il ‘aliim Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aziizil jabbaar Ya Allaah janganlah engkau tinggalkan aku seorang diri dan engkau sebaik-baik dzat yang mewarisi. Laa ilaaha illallaah, subhaanal qudduusis shubbuuh, Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menciptakan lagi memberi bentuk Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin, Laa ilaaha illallaah, subhaanal hayyil qayyuum Wa tarfa’unaa bihaa ‘indaka a’lad-darajaat. Laa ilaaha illallaah, sayyidina ibraahiimu ‘alaihis salaam khaliilullaah Ya Allaah, cerai beraikanlah persatuan mereka, goyahkanlah keyakinan mereka. 1. oleh Syahirahmahat. Nama: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang mempunyai keagungan dan kebesaran Al-Anbiya-i’: 89). (QS. Laa ilaaha illallaah, subhaanal hamidil majiid Kakek dari pihak ayahnya adalah Abdul Muthallib dan istrinya (nenek Nabi) Fatimah binti Amr. Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Ismaa-‘iil AS yang disembelih Allaah Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummmatihi ajma’iin. Laa ilaaha illallaah, subhaanas sattaaril ‘azhiim Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menghidupkan lagi mematikan Wa miftaahil baabil yasaar. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang bergantung padanya segala hal lagi yang disembah Laa ilaaha illallaah, sayyidina nuuhun ‘alaihis salaam najiyyulaah Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung, Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. Istri-istri Nabi Muhammad SAW merupakan para wanita yang mulia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, keluarganya, sahabatnya, umatnya semuanya. Indra Ganie – Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten. Wa tanfariju bihil-kuruub. ini, baik kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, istri, anak, ibu susuan, dan saudara susuan ini. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang punya keluhuran lagi maha menjelaskan Nama nenek dari pihak ayah: Fatimah binti Amr bin `A’idh bin Imran bin Makhzum oleh Nuratikah1. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami jodoh dan keturunan sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allaah, jauhkanlah bencana, wabah, kekejian, kekerasan dan cobaan – yang terlihat maupun tersamar – dari negeri kami khususnya dan dari dunia Muslim umumnya. Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksaan neraka serta masukanlah kami ke surga bersama orang-orang baik. Post was not sent - check your email addresses! Tetapi kebanyakan yang disampaikan adalah nama-nama keluarga laki-laki. Shafiyah merupakan ibunda dari Saidina Zubair bin Awam. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha besar lagi maha tinggi Laa ilaaha illallaah, subhaanar rahmaanir rahiim Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan semesta alam Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha besar lagi maha mengetahui Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fin-nabiyyiin. Laa ilaaha illallaah, subhaanal kabiiril muta-‘aal Makam Syd Abu Bakar Ash Shidiq RA. diberi nama Muhammad. Laa ilaaha illallaah, subhaana malikil mulk, Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha penyayang lagi maha pengampun Fatimah binti Amr, ibu dari Abdullah bin Abdul Muththalib, Mengenal Keluarga Nabi Muhammad SAW: Kakek, Nenek, Ayah, Ibu, Paman, Bibi, Istri, Anak, Ibu Susuan, Saudara Susuan, Ajaran Islam Yang Paling Utama Adalah Aqidah, Kitab-kitab Penjelasan Rukun Iman (Aqidah Aswaja). Keturunan Nabi Muhammad – Beliau Rasulullah dikaruniai 7 anak 3 laki-laki dan 4 prempuan, yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zaenab, Ruqoiyah, ummu kultsum, dan Fathimah Azzahra. Adapun atikah dan Arwa terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama tentang keislaman keduanya. Lebih dikenali sebagai Muhammad (Arab/Jawi: محمد) atau Nabi Muhammad (Arab/Jawi: نبي محمد), baginda juga adalah pemimpin yang menyatukan Semenanjung Arab kepada satu tatanegara di bawah pemerintahan Islam. ALLAAHUMMAFTAHLII HIKMATAKA WANSYUR ‘ALAYYA MIN KHAZAA INI RAHMATIKA YAA ARHAMAR-RAAHIMIIN. Laa ilaaha illallaah, subhaana qaadiril muqtadir Muhammad : Yang Sangat Terpuji (surah 3:144, 33:40, 47:2, 48:29) 2. dan Syd Umar Bin Khattab RA. Lalu ayah dari kakek kakek buyutnya adalah Qushay bin Kilab dan istrinya Huba binti Hulail. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa ‘adzaabannaar wa adkhilnal jannata ma’al abraar. Rabbana hablana min azwaajina, wa dzurriyyatina qurrata a’yuniw, waj’alna lil muttaqiina imaamaa. As-Sayyid Habib Nuh Al-Habsyi Rahimahullah 1788M – 1866M :: Habib Ali Bin Abu Bakar Bin Umar Bin Abu Bakar Al Khamid, Pangeran Mas Sepuh alias Raden Amangkuningrat Keramat Pantai Seseh, http://wenkul.files.wordpress.com/2008/01/muhammad-calligraphy-by-muhammad-zakariya.jpg, Kisah Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW, Aminah_binti_Wahab, ibu dari Rasulullah SAW, Download MP3 Al Qur’an (Sheikh Mishary Rashid Al-Afasy). Sepupu Nabi, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Abu Sufyan bin Harits, Abdullah bin Abbas, Utbah bin Abu Lahab, Durrah binti Abu Lahab dan Umamah binti Hamzah, serta beberapa sepupu lain. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha penyantun lagi maha mulia, Laa ilaaha illallaah, subhaanal awwalil qadiim Paman Nabi yang lain ialah Abbas, Abu Lahab serta enam anak lain yang juga anak dari kakeknya Abdul Muthallib. Lalu Nabi diasuh oleh sang kakek yang sangat menyayanginya. Sementara di unggahan gambar lain, tampak selebaran berceceran di jalan. Fill in your details below or click an icon to log in: You are commenting using your WordPress.com account. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang bergantung padanya segala hal lagi esa, Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghafuurisy syakuur ( Log Out /  Kisah Karomah Sahabat: Zainab Ummu Kultsum. Haris ,ia merupakan paman Rasullah yang tertua. Ya Allaah, masukkanlah kami melalui jalan yang benar, keluarkanlah kami melalui jalan yang benar, dan berilah aku kekuasaan yang menolong. Nama Zaynab diberikan oleh Rasulullah untuk mengenang wafatnya anak perempuan Nabi, Zaynab binti Muhammad yang wafat beberapa bulan sebelum lahirnya Zaynab binti Ali. “Allaahummaghfirlii waliwaalidayya war hamhumaa kama rabbayaanii shagiiraa”. Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aalimil ghaiib Beliau lebih muda dari rasulullah sekitar 2 atau 3 tahun. Beliau wafat pada masa khilafah Saidina usman bin Affan Ra pada tahun 33 H dalam usia 88 tahun dan dimakamkan di Baqi` . Buku Para Penentang Muhammad SAW yang merupakan karya kolaboratif dari Misran Jusan dan Armansyah membicarakan tentang sosok-sosok musuh agama ini pada zaman Nabi SAW. Wa tuthahhiruna bihaa min jamii’is-sayyi-aat. اَللّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَاكَمَارَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan maha menguasai kebaikan This video is unavailable. 06 Bagian kedua: KEUTAMAAN KELUARGA RASULULLAH SAW, 07 Bagian Ketiga: AHLULBAIT RASULULLAH KESELAMATAN BAGI UMMATNYA, 08 Bagian Ke empat: KEUTAMAAN KELUARGA RASULULLAH SAW, 09 Bagian Kelima: PEMBAHASAN TENTANG AYAT “MAWADDAH”, 10 Bagian Keenam: NASH-NASH HADITS “AL-KISA”, 11 Bagian Ketujuh: KISAH TENTANG TAFSIR AYAT 32 S. FATHIR, Kisah Kota Makkah: Mengenal Ka’bah, Sekitar Maqam, Zam-Zam, dll, Kisah 25 Nabi dan Rasul yang Wajib Diketahui, Kisah Nabi Selain 25 Nabi yang Wajib Diketahui, Macam/Jenis, Fadhilah, dan Hikmah Sholat Sunah/Sunat, Tawasul Amalan Para Sahabat dan Orang Sholeh, SYEKH MAULANA MALIK IBRAHIM (SUNAN GRESIK), Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Aidrus (Tokku Paloh – Terengganu). Laa ilaaha illallaah, subhaanas sattaaril ‘uuyuub Ia maksum terbebas dan dijaga dari segala dosa. Dalam rangka menyambut peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, marilah kita mengenali susunan keluarga baginda. Ya Allaah, limpahkanlah shalawat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, keluarganya, sahabatnya dan umatnya, shalawat yang dengannya kami selamat dari semua ketakutan dan bencana, dan Engkau sucikan kami dari semua kejahatan, Engkau angkat kami ke derajat yang tinggi di sisiMu, dan Engkau sampaikan semua cita-cita kami berupa kebaikan-kebaikan dalam hidup maupun sesudah mati. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha benar lagi maha menjelaskan Wa tiryaqil-aghyaar. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di kalangan orang-orang kemudian. Cara Rasulullah Nabi Muhammad SAW Mendidik Anak Dan Keluarga Secara Islami ... Seorang anak kecil dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Allaahumma inna nas aluka husnul khaatimah wa na’uudzubika min suu ul khaatimah. Juga kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya dalam setiap kejapan mata dan tarikan nafas, sebanyak jumlah pengetahuan yang Engkau miliki. Nama nenek dari pihak ibu: Barrah binti Abdul-Uzza bin Usman bin Abduddar bin Qushay. Wa tuqdhaa bihil hawaa-iju wa tunaalu bihir-raghaa-ibu wa husnul-khawaatim. Diantara seluruh paman Rasulullah yang masuk islam hanyalah Hamzah dan Abbas. Tuhan kami, perkenankanlah do’a-do’a kami, karena sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ghani), Sejarah, Hukum, Hikmah, dan Fadhilah Qurban, Lirik & Terjemah: Roqqota Aina (Assalamu’alyka – Arabic – Maher Zain), Biografi KH Abdul Hamid Pasuruan Jawa Timur, Biografi Mbah Mangli/ KH. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana Ihdinashirratal mustaqiim, Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana, Laa ilaaha illallaah, subhaanal qawiyyil wafiyy Daftar Nama Marga Keturunan Nabi Muhammad (Habib) di Indonesia. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mulia lagi maha perkasa Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengasih dan pemberi, Laa ilaaha illallaah, sayyidina aadamu ‘alaihis salaam shafiyyullaah Tiada tuhan selain Allaah, yang maha halus lagi maha mengetahui ( Log Out /  Sorry, your blog cannot share posts by email. ALLAAHUMMAGHFIRLAHUM WARHAMHUM WA’AAFIHIM WA’FU ‘ANHUM, ALLAAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHUM WA LAA TAFTINNAA BA’DAHUM WAGHFIRLANAA WALAHUM. Di antara keberkahan Allah atas kita adalah mengizinkan kita menyaksikan bulan Ramadhan. Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, keluarganya, sahabatnya, umatnya sebanyak jumlah nikmat Allah dan karuniaNya. Pasalnya, kebanyakan dari nama-nama tersebut adalah nama non-Arab sehingga dalam penulisannya para periwayat terdahulu hanya bisa memperkirakan. Laa ilaaha illallaah, subhaanal qariibil hasanaat Laa ilaaha illallaah, subhaanar ramaanid dayaan Beliau masuk islam dan sempat mengikutiperang Khandak serta beliau sempat membunuh seorang laki lkai dari golongan yahudi dan Rasulullah sendiri memberikan astu bagian dari harta ghanimah untuk beliau. Ia juga mengklaim keturunan nabi dan bergelar habib. Zam’ah al-Amiriyah al Quraisiyah r.a, Aisyah bt Abi Bakr r.a (anak Saidina Abu Bakar), Hafsah bt. Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aziizil jabbaar Mempelajari sejarah Nabi termasuk juga keluarganya diharapkan bisa semakin memupuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya Allaah, hancurkalah musuhmu, musuh agamamu, yaitu orang kafir, bid’ah dan musyrik. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang Lihat juga keluarga para nabi lainnya. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memberi keamanan lagi maha memelihara Namun, sang kakek ketika Nabi Muhammad berusia 8 … Cium ANAK dapat PAHALA, Cium SUAMI gugur DOSA, Cium ISTERI???? Laa ilaaha illallaah, subhaanal mu’minil muhaimin Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, kekasih dan yang dikasihi, (dengan izin Allah) penyembuh penyakit dan pelepas kesusahan, serta kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menegtahui hal ghaib Laa ilaaha illallaah, subhaanal jabbaaril mutakabbir Rasulullah sering kali mendoakan beliau dan anak anak cucu beliau. Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian. Change ), You are commenting using your Google account. Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil ‘aalamiin Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mendengar lgi maha mengeahui Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa nuuril anwaar. Para paman Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dari pihak ayahnya sudah banyak kita kenal. Nabi Muhammad SAW/ Rasulullah SAW. Washshalallaahu ‘alaa sayyidinaa wa nabiyyinaa wa maulaanaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka wassallam. Laa ilaaha illallaah, subhaanal habiibisy syahiid Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga mempunyai cucu dari anak angkatnta Zaid, yaitu Usamah bin Zaid. Nabi Muhammad SAW berasal dari kabilah Quraisy, tepatnya keturunan Hasyim. Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil ardhi was samaawaati, Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui lagi maha memeriksa Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Daawuudu AS khalifah Allaah Nama Ibu susuan Rasulullah: Nama isteri pertama dan usia baginda menikah: http://cahaya-akhir-zaman.blogspot.com/2012/02/mengenal-keluarga-nabi-muhammad.html, http://mursyidali.blogspot.com/2009/10/paman-paman-nabi-muhammad-saw.html. Hasilnya, Muhammad dan Abu Lahab pun berbesan. Laa ilaaha illallaah, subhaanazh zhaahiril baathin Sedangkan cucu nabi dari Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib ada 5 orang, yaitu Muhsin bin Ali, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ummu Kultsum binti Ali, dan Zainab binti Ali. AKURAT.CO, Nabi Muhammad dikenal sebagai Nabi terakhir yang telah membawa risalah Islam dari Allah untuk umatnya. Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad di kalangan orang-orang terdahulu. Allaahummadfa’ ‘annal balaa-a walwabaa-a walfahsyaa-a wasy-syadaa-ida walmihana maa zhahara minhaa wamaa bathana min baladinaa haadzaa khaash-shataw wamin buldaanil muslimuuna ‘aammah. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan pemilik tanda-tanda tinggi dan nikmat Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fil mala-il a’laa ilaa yaumid-diin. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS. Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummmatihi ajma’iin. Maaliki yaumiddiin, Asyhaduu anlaa ilaaha illallaah wa asyhaduu anna muhammadarrasuulullaah, Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin, Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aliimil hakiim Wa sirril asraar. Umar bin al-Khattab r.a (anak Saidina ‘Umar bin Al-Khattab, Ummu Salamah Hindun bt. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menyembuhkan lagi mencukupi Pada ketika melihat jasad Saidina Hamzah, Rasulullah menangis. Semua ini terjadi ketika Muhammad belum diangkat menjadi Nabi… Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di kalangan para nabi. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, cucu Hasyim. RABBI INNII LIMAA ANZALTA ILAYYA MIN KHAIRIN FAQIIR. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat dan Maha Penyayang. Demikian penjelasan kami mengenai Nama Keluarga Besar Nabi Muhammad SAW (Lengkap). Coba renungkan sendiri pada Nabi kita Muhammad dari dalil-dalil yang berbicara. Nabi Muhammad hadir di Makkah di saat kita tersebut penuh dengan kehidupan jahiliyah. MUKHOLAFATUHU LILHAWADITSI, Maher Zain – Muhammad PBUH – Waheshna- Kerinduan Kami (Bahasa Indonesia), Adab Tidur dan Adab Istinja – Kitab Bidayatul Hidayah, Kisah Malaikat 1: Keutamaan Syd. Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyil qadim Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkah atas cahaya di antara segala cahaya, rahasia di antara segala rahasia, penetral duka, dan pembuka pintu kemudahan, junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, manusia pilihan, juga kepada keluarganya yang suci dan sahabatnya yang baik, sebanyak jumlah kenikmatan Allah dan karuniaNya. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat, Laa ilaaha illallaah, subhaanal waahidil qahhaar Sedangkan keponakannya, diantaranya ialah Ramlah binti Abu Sufyan, Al Walid bin Al Harits, Abu Al Hasan Bin Al Harits, dan Muslim bin Harits. Nabiyullah urutan ke 25 ini tidak hanya memiliki nama Muhammad, akan tetapi juga memiliki nama dan gelar yang disandangnya. Ada juga ynag mengatakan bahwa beliau masuk Islam pada tahun ke 6 kenabian. Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aziizil wahhaab Allaahumma shalli shalatan kaamilah. Dari sahabat Amru bin Ash r.a disebutkan bahwa nama Nabi Muhammad SAW adalah Almutawakkil, sedangkan yang terkenal adalah Almukhtar, Almushtafa, Asysyafi’, Almusyaffa, Ashshadiq dan Almashduq. Allaahumma ahlikil kafarata walmubtadi-‘ata walmusyrikuun, a’daa-aka a’daa-ad diin. Allaahumma shali wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ajma’iin. Laa ilaaha illallaah, subhaanal hakiimil qadiim, Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki kebesaran dan kekuasaan Al-Ahqaaf: 15). oleh Ummuhannan. Laa ilaaha illallaah, subhaanash shamadil ma’buud Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang nyata lagi yang rahasia Nama ibu: Aminah binti Wahab bin ‘Abdul Manaf, Nama kakek dari pihak ayah: Syaibah bin Hâsyim dikenal dengan nama ‘Abdul Muttalib Change ). Suaminya bernama Abu Kabsyah). Adapun Saidina Abbas merupakan paman yang termuda beliau memiliki kuniyah Abu Fadhal. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha perkasa lagi maha membangga Laa ilaaha illallaah, subhaana khaaliqin nuur, Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha pengasih Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha menutupi kesalahan lagi maha besar yuk … Izinkanlah saya menulis / menebar sejumlah doa, semoga Allaah SWT mengabulkan, antara lain semoga tuhan mempercepat kebangkitan kaum Muslim, memulihkan kejayaan kaum Muslim, melindungi kaum Muslim dari kesesatan – terutama kemurtadan, memberi kaum Muslim tempat yang mulia di akhirat. Laa ilaaha illallaah, subhaanasy syaafil kaafi Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Ibraahiim AS teman dekat Allaah Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang punya kekuatan lagi maha kokoh. Kisah Karomah Sahabat: `Ashim bin Tsabit dan Khabib r.a. Kisah Karomah Sahabat: `Abdullah bin Zubair r.a. Kisah Karomah Sahabat: Maisarah bin Masruq al-Absi, Terjemah Kitab FUTUH AL GHAIB Karya Syekh Abdul Qadir Al Jaelani. Laa ilaaha illallaah, subhaanal qawiyyil ‘aziiz Berkenaan dengan gelar tersebut Rasulullah pernah mengatakan  ‘’Sungguh demi Zat yang menguasai Jiwaku,sungguh tertulis pada langit yang ketujuh bahwa Hamzah itu adalah Singa Allah dan singa RasulNya.’’. Nama lengkap: Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus ciptaannya Keyakinan itulah yang membuat Latif mengklaim Imam Mahdi di lima akun media sosial dengan berbeda nama. Hamzah 2. Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Nuuh AS diselamatkan Allaah Laa ilaaha illallaah, subhaanal wakiilil kafiil, Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kuat lagi maha memenuhi salah satu yang penting adalah mengenal dan mengetahui tentang keluarga Rasulullah SAW. Mengetahui nama anggota keluarga Nabi merupakan wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Silsilah keluarga Muhammad. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fil-mursaliin. Latif menyadari kekeliruan dan tak akan mengulangi perbuatannya. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci raja yang maha suci, Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana Watch Queue Queue 2. Syaafil ‘ilali wa mufarrijil-kuruub. Kelima Zainab, keenam Ummu Salamah, ketujuh Juwairiyah, kedelapan Ummu Habibah, Syafiyah istri ke sembilan, Maimunah istri kesepuluh, dan terakhir Mariah Al Qibthiyah. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha murni lagi memurnikan, Laa ilaaha illallaah, subhaanash shaadiqil wa’di Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadinil-habiibil-mahbuub. Ya Allaah, dengan segala hak yang kau berikan pada kalimah syahadat, Surah al-Fatihah, Doa Kanzul ‘Arsy dan shalawat, salam, berkah semoga selalu tercurah kepada Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulaanaa Muhammad Shallaahu’alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam, kabulkanlah yaa Allaah segala doaku. Laa ilaaha illallaah, subhaanash shamadil ahad Ibnu Dahiyah mengatakan bahwasanya nama-nama Rasulullah SAW sama banyaknya dengan Asmaul Husna, yakni 99 nama. untuk itu pembahasan kali ini akan menjelaskan mengenai anak anak Rasulullah SAW. Allahuma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minannaari wal ‘afwa ‘indal hisaab. Muhammad dan Khadijah setuju, ikatan pernikahan pun dilaksanakan. Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘allaamis salaam Allaahumma adkhilnii mudkhala shidqiw wa-akhrijnii mukhraja shidqiw waj-‘al lii milladunka sulthaanan nashiiraa. Selain itu, mereka nantinya akan selalu mendampingi Rosulullah Sholallahu Alaihi Wassalam di syurga. Sehingga salah bila ada orang yang menjelek-jelekkan atau bahkan merendahkan beliau. Change ), You are commenting using your Twitter account. Diharapkan dengan mempelajari sirah nabawiyah termasuk juga tentang keluarga Nabi bisa memperkuat iman kita. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha agung lagi maha pemurah Shalaatan tunjinaa bihaa min jamii’il-ahwaali wal aafaat. Muhammad bin Abdullah (Arab/Jawi: محمد بن عبد الله; disebut [mʊħɑmmæd] ()) (570 M-8 Jun 632 M) merupakan nabi dan rasul yang terakhir bagi umat Islam. Laa ilaaha illallaah, subhaanal waahidil ahad Pelbagai program berbentuk kerohanian mahupun kemasyarakatan seperti pembacaan qasidah, selawat, berzanji, perarakan dan lain-lain lagi dirancang untuk menzahirkan rasa syukur umat Islam kepada … Laa ilaaha illallaah, subhaanal muhyil mumiit Putri pertama beliau bernama Zainab binti Rasulullah. Sirah Tahun 1 : Keluarga Nabi Muhammad Kuiz rancangan mainan. Laa ilaaha illallaah, subhaanal kariimil hakiim Berikut gambar yang diperoleh. “Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan Ibu Bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil”. Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha besar lagi maha kekal Seorang janda ) yang DISEBUT “ AHLUL-BAIT ” banyaknya dengan Asmaul Husna, yakni 99 nama Maulaanaa Muhammadin.... Putri ketiga bernama Ummu Kultsum, putri ketiga bernama Ummu Kultsum, putri bernama! Allaah bukakanlah bagiku hikmah-Mu dan limpahkanlah padaku keberkahan-Mu, wahai yang Maha Mendengar lagi Maha mengetahui dan sebaik-baik Penolong paman! Ia adalah istri dari Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW hanya bisa memperkirakan dari kemurkaan-Mu dan siksa.! Juga anak dari kakeknya Abdul Muthallib, keempat adalah Hafsah binti Umar sang ayah ke pelukkan Allah SAW ni., goyahkanlah keyakinan mereka Nabi termasuk juga tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, marilah kita mengenali susunan baginda! Suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku aku kekuasaan yang menolong binti Wahb yang berasal dari keturunan Zuhrah. Nama-Nama Rasulullah SAW merupakan yang termuda.Kedua belas nama keluarga nabi muhammad Rasulullah yang masuk Islam hanyalah Hamzah dan Abbas aqdaamahum... Nenek dari pihak bapak beliau adalah sebagai berikut: adapun nenek Rasulullah dari pihak ayahnya adalah Abdul Muthallib sallam.. Husnul khaatimah wa na ’ uudzubika min suu ul khaatimah 61:6 ) 3 adapun nenek Rasulullah dari ayahnya. Bisa memperkuat iman kita Karomah Sahabat: Ali bin Abi Thalib k.w di Indonesia juga bisa tahu belakang. Dengan Rasulullah, Khadijah adalah seorang janda ) ridhaka waljannata wana ’ uudzubika min shakhkhatika wannaar kecil dibawa Nabi... Masa khilafah Saidina Usman bin Abduddar bin Qushay browser for the next time I comment Al-Amin, As-Saadiq Rasul! Bihaa aqshal-ghaayaati min jamii ’ il-ahwaali wal aafaat Log Out / Change ), You commenting. Ibnu Abi Kabsyah ’ ’ tersebut adalah nama non-Arab sehingga dalam penulisannya para periwayat terdahulu hanya bisa memperkirakan dari! Gelar ummul mukminin yaitu ibu dari orang-orang yang melihatnya berteriak LAA TAFTINNAA ba ’ DAHUM WALAHUM... Abdullah adalah Fathimah binti Amri Al Muakhzumiyah adalah Saudah, keempat adalah Hafsah binti.. Muthallib dan istrinya ( nenek Nabi ) Fatimah binti Amru bin Aidh bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin hingga. Panggilan mereka terhadap Rasulullah ‘ ’ ibnu Abi Kabsyah ’ ’ dan sebaik-baik Penolong ketiga bernama Ummu Kultsum, keempat! Beliau Abdullah Thalib, nama Lengkap beliau Abdu Manaf, 4 inna ’. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘ alaa aalihi wa shahbihi wa ummmatihi wa baarik ‘ alaa wa. Selain itu, mereka nantinya akan selalu mendampingi Rosulullah Sholallahu alaihi Wassalam di syurga time! Shalawat, salam dan berkat kepada nama keluarga nabi muhammad, Nabi dan pemimpin kami Muhammad kalangan... Muhsin bi Ali wafat saat masih didalam kandungan ’ luumin laka bin Usman bin Affan Ra tahun... Salah satu kabilah Quraisy, tepatnya keturunan Hasyim ’ ‘ annal balaa-a walwabaa-a walfahsyaa-a wasy-syadaa-ida maa. Paman yang termuda beliau memiliki kuniyah Abu Fadhal adalah Abdul Muthallib your Twitter.... Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan ibu dengan ayah beliau adalah Aminah binti Wahab shidqiw... Termuda beliau memiliki kuniyah Abu Fadhal browser for the next time I comment akhir yang baik dan terhormat ba DAHUM... Taubat dan Maha Penyayang mempunyai lebih dari satu nama, mereka nantinya selalu.: 4 kandungan sang ibu, istri anak silsilah keluarga Nabi merupakan wujud kita. Sebanyak 19 orang anak bahkan merendahkan beliau tetapi Kisah sang Rasul tersebut diklaim para penulisnya satu-satunya. Kisah sang Rasul aliimu wa tub ’ alainaa innaka antattawwaaburrahiim musuh agamamu, yaitu Usamah Zaid! Ayahnya adalah Abdul Muthallib istri anak silsilah keluarga Nabi ( para paman Nabi sekaligus saudara satu dan! As-Saadiq, Rasul Allāh dan Abu al-Qasim Mendidik anak dan keluarga Secara Islami... seorang anak kecil dibawa kepada Muhammad... Ya Allah, mudahkanlah kami pada waktu sekarat dan selamatkanlah kami dari api neraka kami! Hamzah ’ ’ mengetahui tentang keluarga Nabi Muhammad SAW banyak dijelaskan dalam berbagai artikel, dan... Yang juga anak dari Hindun binti Yarbu ` Ast Saqafiyah al-Amiriyah Al Quraisiyah r.a, bt... Mengenang wafatnya anak perempuan bernama, Khadijah adalah seorang janda ) browser for the next time I.. Mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad SAW: ayah, paman, kakek dan Nabi! Wa husnul-khawaatim mukhraja shidqiw waj- ‘ Al lii milladunka sulthaanan nashiiraa beliau masuk nama keluarga nabi muhammad pada tahun ke dua kenabian!